ARGE / Jobcenter Dresden

Arge / Jobcenter Dresden Hauptsitz
Anschrift
Jobcenter Dresden Hauptsitz
Budapester Straße 30
01069 Dresden
Telefon
0351 4751-730
Fax
0351 475-410-3785
Email
Jobcenter-Dresden@Jobcenter-ge.de
Arge / Jobcenter Dresden
Anschrift
Jobcenter Dresden
Budapester Straße 30
01069 Dresden
Telefon
0351 4751-730
Fax
0351 43896 417-386
Email
Jobcenter-Dresden@jobcenter-ge.de
Arge / Jobcenter Dresden Datenschutzbeauftragte des Jobcenters Dresden
Anschrift
Jobcenter Dresden Datenschutzbeauftragte des Jobcenters Dresden
Budapester Straße 30
5. Etage
01069 Dresden
Telefon
0351 4752-393
Fax
0351 4754 103-785
Email
Jobcenter-Dresden.Datenschutz@jobcenter-ge.de
Arge / Jobcenter Dresden Widerspruchstelle
Anschrift
Jobcenter Dresden Widerspruchstelle
Budapester Straße 30
5. Etage
01069 Dresden
Telefon
0351 4751-730
Fax
0351 475-1246
Email
Jobcenter-Dresden.Widerspruchsstelle-Team-380@jobcenter-ge.de